Hvad er Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling?

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling (NTIK) er et fagfællebedømt tidsskrift omhandlende aktuelle tendenser og problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling. NTIK udgives af Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet.

Fokus
NTIK beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Tidsskriftet har interesse i relevant og aktuel forskning på et fagligt højt niveau. NTIK ønsker at afspejle diversiteten inden for feltet, hvorfor informationsvidenskab og kulturformidling forstås i bredeste forstand. Alle bidrag omhandlende kulturinstitutioner, informations- og medievidenskab samt kommunikationsstudier er velkomne. Den primære målgruppe er forskere og interessenter inden for ovenstående faglige områder. NTIK udgives tre gange årligt og udkommer enten som blandet nummer eller som temanummer, der adresserer specifikke problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Bedømmelse
Indsendte artikler bliver peer-reviewed for at sikre høj faglig kvalitet. Der udvælges to reviewere pr. artikel på baggrund af det emnemæssige indhold. Reviewere bedømmer ikke forfattere fra egen institution. Redaktionen sørger for at sikre gensidig anonymitet mellem reviewere og forfatter. Efter endt bedømmelse afgør redaktionen, om artiklen bliver publiceret i tidsskriftet samt informerer forfatter herom. Tidsskriftets bedømmelseskriterier kan ses her.

NTIK udgiver kun originale artikler, der ikke før har været publiceret. Artikler under review må ikke også være indsendt til bedømmelse hos andre tidsskrifter eller til konferencer.

Tidsskriftets historik
1979–2004: Tidsskriftet hed oprindeligt Biblioteksarbejde. Det var et tidsskrift med et praksisnært sigte rettet mod den danske bibliotekssektor.

2005–2011: Tidsskriftet skiftede navn til Dansk Biblioteksforskning i forbindelse med Det Informationsvidenskabelige Akademis øgede fokus på forskning samt det institutionelle skifte fra professions- til universitetsuddannelse.

2012– : Tidsskriftet blev omdøbt til Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling for at understrege et bredere forskningssigte såvel fagligt som geografisk.
 


Redaktionen

Tidsskriftet bestyres af en redaktionsgruppe bestående af:

Nanna Kann-Rasmussen (ansvarshavende redaktør)
Trine Schreiber
Maria Skou Nicolaisen
Lisa Engström
Martin Persson

Mimi Lindegaard Hansen (layout/administration)
Bruno Kjær (billedredaktør)


Abonnement/priser

Årsabonnement (3 numre): 400,00 kr. (inkl. moms og porto)

Enkelt-numre: 115,00 kr. (excl. moms og porto)
Dobbelt-numre: 230,00 kr. (excl. moms og porto)

Til toppen