OBS: Gå til vores nye hjemmeside, disse sider nedlægges snart!

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et forum for forskning i informationsvidenskab og kulturformidling på tværs af sektorer, institutioner, discipliner og teorier.  Tidsskriftet udspringer af forskningen ved Det Informationsvidenskabelige Akademi og andre danske og nordiske universiteter og indeholder informationsvidenskabelige artikler i et tværfagligt spektrum mellem information, kommunikation og kultur. Emnerne rækker samtidig videre ind i områder som digitalisering, medier, kultursociologi, informationsarkitektur, litteraturformidling.

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X

 

Produktionsplan

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling modtager gerne artikler med henblik på publicering. Send din artikel til Redaktionen på følgende mailadresse IVA-red.ntik@hum.ku.dk

Såfremt artiklen vurderes egnet til publicering i tidsskriftet, vil artiklen i løbet af et par uger bliver fremsendt til review for at sikre den faglige kvalitet.