Bestilling af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, Dansk Biblioteksforskning og Biblioteksarbejde

Et abonnement i Danmark koster 400 kr. pr. årgang inkl. moms og porto.

Tidsskriftet udkommer med 3 numre pr. årgang.

Enkeltnumre sælges til en pris af 100 -125 kr. ekskl. moms.

Udfyld bestillingsformular og send denne til:

 IVA-abon.ntik@hum.ku.dk eller pr. post til

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
Det Informationsvidenskabelige Akademi
Københavns Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Øst