Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 1, 4. årgang 2015

Indhold

Tor Arne Dahl & Anne Mangen:
Deep reading i biblioteket. Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek

Bo Skøtt:
Narrative udvidelser. Referencearbejde i et ELIS-perspektiv

Essay af Anders Hougaard:
Den flydende bevidsthed. Fra "i" til @

Anmeldelse af Leif Emerek:
Da bibliotekssagen vågnede. Pionerindsatsen for centralbiblioteket i Vejle frem til 1924

Anmeldelse af Ole Olesen-Bagneux
Et hukommelsesvæv af litteratur

Summaries


Kolofon

4. årgang, nr. 1, udgivet januar 2015

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Jack Andersen (ansvh.)
Nanna Kann-Rasmussen
Trine Schreiber

Redaktører af dette nummer:
Jack Andersen
Nanna Kann-Rasmussen
Trine Schreiber

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Steen Rasmussen

Til toppen


Opdateret 10-02-2015