Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 2/3, 3. årgang 2014

Tema: Privatliv og Overvågning

Introduktion
Et tværdisciplinært blik på privatliv og overvågning

Laura Skouvig:
Efter indhentet efterretning. Et historisk rids af overvågning i enevældens København

Kristin Veel:
Nothing to Hide and Nothing to See. The Conditions of Narrative and Privacy in Jennifer Egan's
Black Box

Nanna Bonde Thylstrup:
Archival Shadows in the Digital Age

Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen:
I en højere sags tjeneste. Afvejningen mellem overvågning og
privatliv i en retlig kontekst

Peter Blume:
Overvågning. Kan persondataretten gøre nytte?

Anmeldelse af Søren Friis:
Liberty and Security

Summaries


Kolofon

3. årgang, nr. 2/3, udgivet december 2014

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Jack Andersen (ansvh.)
Nanna Kann-Rasmussen
Trine Schreiber

Redaktører af dette nummer:
Jens-Erik Mai
Peter Lauritsen
Rikke Frank Jørgensen

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Lars Pank

Til toppen


Opdateret 13-02-2015