Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 1, 3. årgang 2014

Indhold

Forord

 

Gitte Balling, Tor Arne Dahl, Anne Mangen, Skans Kersti Nilsson, Haakon Lund & Lars Höglund:
E-bogen. Skandinaviske perspektiver på forskning og uddannelse

Sille Obelitz Søe:
Information, misinformation og disinformation. En sprogfilosofisk analyse

Mette Nissen & Tine Furbo Carlsen:
4-rumsmodellen som idégenereringsværktøj. En analyse af 4-rums­modellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis

Anmeldelse af Hanna Carlsson:
Libraries, black metal and corporate finance. Current research in Nordic Library and information science

 

Summaries


Kolofon

3. årgang, nr. 1, udgivet juli 2014

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Jack Andersen (ansvh.)
Nanna Kann-Rasmussen
Trine Schreiber

Redaktører af dette nummer:
Jack Andersen
Nanna Kann-Rasmussen
Trine Schreiber

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Erik Øckenholt

Til toppen


Opdateret 15-08-2014