Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 3, 2. årgang 2013

Tema: Sagprosaen

Indhold

Forord

 

Rune Eriksson:
Faglitterære fortællinger.
Hvad gør de, hvad kan de?

 

Sune Auken:
Genre as Fictional Action.
On the Use of Rhetorical Genres in Fiction

 

Johan L. Tønnesson:
Nyere sakprosaforskning i Norge

 

Maria Skou Nicolaisen:

Analog tekst i digital kontekst

 

Anmeldelse af Lars Konzack:
Facebook
Fra socialt netværk til metamedie

 

Summaries


Kolofon

2. årgang, nr. 3, udgivet marts 2014

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Jack Andersen (ansvh.)
Trine Schreiber
Nanna Kann-Rasmussen

Redaktører af dette nummer:
Jack Andersen og Niels D. Lund

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Bruno Kjær: "Brændte bøger"

Til toppen


Opdateret 02-04-2014