Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 2, 2. årgang 2013

Indhold

Forord

 

Ole Olesen-Bagneux:
Da biblioteket blev til arkitektur. En diskussion af to teorier om antikkens biblioteksarkitektur

Alexandra Borg:
Exit codex? Diskussionen om bokens framtid då och nu

Kristian Nagel Delica:
Biblioteker og social kapital. Et diskuterende litteraturstudie af nyere forskning

Volkmar Engerer:

Faglig vs. informationsrelateret læring. Integrative elementer i fænomenografiske, sociokulturelle og diskursanalytiske teorier om informationskompetence

 

Summaries


Kolofon

2. årgang, nr. 2, udgivet januar 2014

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Jack Andersen (ansvh.)
Trine Schreiber
Nanna Kann-Rasmussen

Redaktører af dette nummer:
Jack Andersen, Trine Schreiber og Nanna Kann-Rasmussen

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Bruno Kjær: "Døde bøger"

Til toppen


Opdateret 02-04-2014