Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 1, 2. årgang 2013

Tema: Biblioteket i byens rum

Indhold

Forord

 

Gitte Marling:
Performativ arkitektur & hybride kulturprojekter. En analyse af 'Bibliotek + Kulturhus' i Københavns Nordvestkvarter

 

Nan Dahlkild:
Biblioteket som rum i byens rum

 

Ragnar Audunson og Svanhild Aabø:

Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst

 

Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen:

Biblioteket som mødested. Sociologisk legitimitet og inspiration fra byplanlægningen

Summaries


Kolofon

2. årgang, nr. 1, udgivet februar 2013

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktører af dette nummer:
Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Lars Pedersen
 

Til toppen


Opdateret 26-03-2013