Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 3, 1. årgang 2012

Tema: Litteraturformidling i det digitale og fysiske rum

Indhold

Forord

 

Gitte Balling og Rasmus Grøn:

Formidling af læseoplevelser? En undersøgelse af læseoplevelsens karakter og mulige formidlingspotentiale

 

Knut Oterholm og Kjell Ivar Skjerdingstad:

Fornemmelse og oppmerksomhet - artikulasjon og stemme. Et kroppslig perspektiv på formidling

 

Rune Eriksson:

Hvad er det der skal formidles? To indgange til skønlitteratur og en vurdering af bibliografiske beskrivelser som ressource i litteraturformidlingen

 

Åse Kristine Tveit:

Å lese for å fortelle. Performativ litteraturformidling

 

Rasmus Grøn og Gitte Balling:

Litteraturformidling og bibliotekaren som faglig - personlig formidlingsautoritet

Uden for tema

 

Birger Hjørland:

Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

Best Practice

 

Lise Vandborg og Astrid Bjørnskov Thorhauge:

Fra inspiration til litterært mødested. Litteratursiden i de fire rum

 

Kirsten Thomsen:

Forskningsbiblioteket som forundringssted. Det Humanistiske Fakultetsbibliotek som et tredje sted

 

Michael Linde Larsen:

Biblioteket, bogen og brugeren

Summaries


Kolofon

1. årgang, nr. 3, udgivet oktober 2012

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktør af dette nummer:
Gitte Balling & Rasmus Grøn

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Ingelise Nørgård
 

Til toppen


Opdateret 20-11-2012