Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling nr. 1/2, 1. årgang 2012

Tema: Læsning og læsekultur - tilegnelse af den fysiske og digitale litteratur

Indhold

Forord

 

Margaret Mackey:
Where in the New Literary World Are We?

 

Søren Bro Pold:
Den digitale litterære kultur og bibliotekerne.
Stram forretningsmodel eller litterær udfordring?
En diskussion ud fra to aktuelle bogformater

 

Mette-Marie Zacher Sørensen:
Kan man arkivere noget levende?
Den digitale poesis komplekse materialitet

 

Linnéa Lindsköld:
Svensk litteraturpolitik i förändring.
Debatterna om förlaget En bok för alla 1992 och 2007

 

Skans Kersti Nilsson:
Readers' Reactions to Emotionally Evocative and Morally Provocative fiction.
A Study of Young Adults' Readings of Two Short Stories

 

Jofrid Karner Smidt:
Når menn leser

 

Best Practice

 

Lise Kloster Gram:
Er biblioteket performancelitteraturens bogomslag?

 

Helle Wind Poulsen:
Kulturel dannelse som socialt projekt

 

Summaries


Kolofon

1. årgang, nr. 1/2, udgivet marts 2012

ISSN 2245-2931
ISSN (online) 2245-294X 

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktør af dette nummer:
Helene Høyrup

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Felix Pedersen
 

Til toppen


Opdateret 30-03-2012